97-500 Radomsko, ul. Przedborska 2

tel. 044 682 08 54,

fax. 044 738 11 80,

Copyright FIK 2009

KRS 0000064325,

www.fik.com.pl

fundacja@fik.com.pl

nr konta: 37 8980 0009 2001 0072 7053 0001

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych od początku swojej działalności przyznała 451 STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH INDYWIDUALNYCH i 6 STYPENDIÓW GRUPOWYCH (tj. wsparła 2 zespoły muzyczno-wokalne, 3 razy grupę plastyczną z Lgoty Wielkiej i 1 grupę teatralną) oraz współfinansowała 31 STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.